5 lat odpowiedzialności

Wydłużona do 5 lat odpowiedzialność na marki własne

Jako oficjalny sklep marek AWD Interior oraz Q-BATH, 4homexpert.com konsekwentnie dąży do zapewnienia najwyższej jakości w zakresie sprzedaży i oferowanych produktów. W tym celu zdecydowaliśmy się wydłużyć do 5 lat okres swojej odpowiedzialności wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową dla marek własnych (AWD Interior oraz Q-BATH).

Czym jest odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową?

Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do kupującego będącego konsumentem za brak zgodności towaru z umową regulują przepisy o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego. To zapewnia pełną przejrzystość, klarowność warunków oraz skuteczną ochronę dla naszych Klientów.

Niezgodność towaru z umową to tryb dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy w związku z ujawnionym brakiem zgodności towaru z umową. Składając reklamację na tej podstawie to właśnie do sprzedawcy, u którego zakupiono towar należy skierować pismo reklamacyjne. Nie może on odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Podczas składania reklamacji Klient może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (w sytuacji, gdy wada jest istotna).

Nasze produkty to nasza odpowiedzialność

Wydłużenie okresu odpowiedzialności z dwóch do pięciu lat dla marek własnych AWD Interior oraz Q-BATH stanowi wyraz naszego zaangażowania w zapewnienie jeszcze pełniejszego zabezpieczenia interesów klientów. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja podkreśla nasze zobowiązanie do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz do oferowania produktów o niekwestionowanej jakości.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie sklepu dostępnym po kliknięciu tutaj.